• Meeskond

 • Kaasomanikud 3 Bird Radar Süsteem ja 3Gsc ettevõte

 • Krzysztof Gajko

  kgajko@3Birdradarsystem.com

  +48 783367409

  Krzysztof on koolitatud kaugtuvastamise ja fotomeetria ning keskkonnakaitse ja GIS (Geographic Information System) spetsialistiks. Ta omandas need oskused õppides Bialystoki Tehnikaülikoolis ja Militaar-Tehnilises Akadeemias. Peale kõrghariduse omandamist kaasati Krzysiek kaasaegse laserskaneerimise (LIDAR) tehnika rakendamisse keskkonnakaitses ja metsanduses. Aastal 2010, koos Jacek ja Marek Ksepko-ga, asutas Krzysiek firma 3Gsc, kus ta jätkas praktiliste rakenduste arendamist objektorienteeritud ruumiandmete klassifitseerimisetehnikale (OBIA - Object-oriented Image Analysis). Tema kirg looduse ja kaugseire vastu viis ta ja 3Gsc ettevõtte aastal 2012 initsiatiivini 3 Bird Radar Süsteemi väljaarendamiseks, mis põhineb firma Robin Radar Systems kõige moodsamatel globaalsetel radarilahendustel.

 • Marek Ksepko Ph.D.

  mksepko@3Birdradarsystem.com

  +48 730666963

  Marek on koolitatud metsamajanduse (Varssavi Maaülikool), samuti automaatika ja robootika (Bialystoki Tehnikaülikool) alal. Viimased 20 aastat, kui tüpoloogia ja elupaiga spetsialist, on ta olnud tegev Poola looduse, eriti Podlaasia metsade kaitsel. 29 artikli autor või kaasautor kaugseire ja keskkonnakaitse valdkonnas, rohkem kui 50 nii riikliku kui rahvusvahelise iseloomuga konverentside ettekande autor või kaasautor ja enam kui 100 kaastööd (nt. rahvusparkide ning looduskaitsealade kaitsekava , fütosotsioloogilise kava väljatöötamine, keskkonnamõjude hindamise metoodika). 6 aasta jooksul ettevõttes 3Gsc koos Krzysztof Gajko-ga ja Jacek Ksepko-ga, tegeleb Marek Poolas ja mujal Euroopas lindude ja nahkhiirte radariga kaugseirega ja uurib inimtekkelisi keskkonnamuutusi. Tema peamised huvid on tema pere, loodus, kitarrimäng ja reisimine.

 • Jacek Ksepko

  jksepko@3Birdradarsystem.com

  +48 531906026

  Jacek on andmebaaside ja GIS ruumiline analüüsi (Geographic Information System) ning GIS andmete veebiteenusena publitseerimise spetsialist. Ta on lõpetanud automaatika ja robootika fakulteedi Bialystoki Tehnikaülikoolis. Pärast ülikooli lõpetamist, ajavahemikus 1998 - 2014, alguses GIS spetsialistina, siis IT ja kartograafia osakonna juhina ning metsa majandamise ja geodeesia büroo peatehnoloogina, ta viis ellu GIS süsteemide rakendamise looduskaitse ja metsanduse valdkonnas. Samuti on ta töötanud ekspertgrupis kui keskkonnakaitse GIS ekspert. Aastal 2010, koos Krzysztof Gajko-ga ja Marek Ksepko-ga, ta asutas firma 3Gsc. 2012. aastast on ta olnud vastutav firma andmebaasi süsteemi ning ruumilise ja statistilise analüüsi arendamise eest 3Bird radarisüsteemi raames. Ta on ka kirglik muusik.